Cloud ID

bezpieczna tożsamość

identyfikator cyfrowy

bezpieczeństwo

Stosujemy najbardziej sprawdzone rozwiązania w zakresie bezpieczeństwa danych i bezpieczeństwa sieciowego, oferowane przez największych dostawców infrastruktury i usług IT.

poufność

Dbamy o maksymalną kontrole nad obszarami, w których dane nie powinny być udostępniane lub ujawniane nieuprawnionym osobom.

prywatność

Nasza polityka prywatności została opracowana o najlepsze praktyki ochrony, kontroli nad zarządzaniem i udostępnianiem danych osobowych, które wynikają z wytycznych zawartych w RODO.

inicjatywy obywatelskie i społeczne