O Fundacji

Wspieramy rozwój osobisty osób w różnych obszarach życia zawodowego i prywatnego ze szczególnym uwzględnieniem wpływu technologii cyfrowych na efektywność i jakość takich działań, motywujemy do zdobywania wiedzy i dzielenia się nią, rozwijamy platformy technologiczne oraz cyfrowe zasoby edukacyjne, dbamy o podnoszenie  świadomości dot. zagrożeń związanych z bezpieczeństwem i prywatnością w sieci.

WSPÓŁDZIAŁANIE

W ramach zainicjowanych Inicjatyw  i realizowanych projektów każdy ma możliwość czynnie uczestniczyć w działaniach projektowych, aktywnie kreować kierunek ich rozwoju, wykorzystać rozwiązania technologiczne i zasoby edukacyjne na rzecz społeczności lokalnej. Zastanów się, czy nie warto postawić na nowe technologię i aktywne dzielenie się wiedzą, umiejętnościami i doświadczeniem.

WSPÓŁPRACA

Zapraszamy do współpracy firmy, uczelnie oraz instytucje niepubliczne i obywatelskie. Dzięki temu nasze projekty mogą być realizowane na skale ogólnopolską i dla konkretnych społeczności lokalnych. Jeśli cele naszych wydarzeń edukacyjnych są bliskie Państwu zapraszamy do objęcia ich swoim patronatem.

CROWDFUNDING

Finansowanie społecznościowe jest najlepszym miernikiem efektywności i skuteczności naszych działań. Jeśli dostrzegasz słuszność naszych działań i uważasz za ciekawą lub potrzebną którąś z Inicjatyw, rozważ wsparcie naszej społeczności oraz projektów które realizują.

wspieramy społeczeństwo obywatelskie

Edukacja

Szkolenia i warsztaty.

Konkursy i wydarzenia edukacyjne.

Rozwój

Rozwój zawodowy i osobisty.

Nowe technologie w życiu codziennym.

Praca

Innowacyjne rozwiązania w biznesie.

Nowe formy i narzędzia w pracy na odległość.