Polityka prywatności

INFORMACJE OGÓLNE


1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych pozyskanych za pośrednictwem serwisu aktywnionline.pl (zwanego dalej „Serwisem").
2. Administratorem danych osobowych jest Fundacja "Obywatele Aktywni Online" z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Piłsudskiego 74 lok. 320, 50-020 Wrocław, wpisana do rejestru przedsiębiorców i rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocław-Fabryczna we Wrocławiu, Vi Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000693882, zwana dalej „Fundacją".
3. Fundacja zbiera informacje dotyczące osób fizycznych korzystających z Serwisu (zwanych dalej „Użytkownikami”) i jednocześnie dokłada szczególnej staranności do poszanowania prywatności Użytkowników odwiedzających Serwis i korzystających z jego funkcji. Fundacja stosuje przyjętą i zgodną z przepisami prawa politykę ochrony danych osobowych.


SPOSOBY ZBIERANIA DANYCH


Informacje uzyskiwane podczas korzystania z usług Serwisu – są to wszelkiego rodzaju informacje wykorzystywane do personalizowania, udoskonalania czy też tworzenia nowych usług np.:
- Fundacja może gromadzić dane nawigacyjne dotyczące poruszania się Użytkownika po Serwisie, w tym informacje o jego preferencjach odzwierciedlonych poprzez kliknięcia w odpowiedni odnośnik do innych części Serwisu lub innych zasobów dostępnych w internecie.
- W trakcie korzystania z Serwisu mogą być pobierane dodatkowe informacje takie jak adres IP przypisany do urządzenia Użytkownika, rodzaj przeglądarki, czas dostępu czy rodzaj i wersję systemu operacyjnego.


POLITYKA COOKIE I PODOBNYCH ROZWIĄZAŃ


1. Pliki „cookie" to pliki tekstowe przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu. Pliki „cookie" przeznaczone są do korzystania ze stron Serwisu. Zapisywane są one na urządzeniu końcowym osoby odwiedzającej Serwis, jeżeli przeglądarka internetowa na to pozwala. Pliki te przede wszystkim zawierają adres strony internetowej swojego pochodzenia, swój niepowtarzalny numer, okres przechowywania na urządzeniu końcowym Użytkownika. Informacje zbierane za pomocą plików „cookie" pomagają dostosowywać oferowane przez Fundację usługi lub treści do indywidualnych zainteresowań i realnych potrzeb Użytkowników Serwisu. Pliki „cookie" umożliwiają opracowywanie ogólnych statystyk odwiedzin treści Serwisu lub za jego pośrednictwem.
2. Serwis wykorzystuje pliki „cookie” typu sesyjnego lub trwałego.
3. Pliki „cookie" sesyjne usuwane są z pamięci urządzenia końcowego Użytkownika po zakończeniu sesji przeglądarki internetowej, po jej wyłączeniu lub po wyłączeniu urządzenia końcowego Użytkownika.
4. Pliki „cookie" trwałe są magazynowane w pamięci urządzenia końcowego Użytkownika i przechowywane są tam do momentu ich usunięcia lub wygaśnięcia. Pliki „cookie" sesyjne oraz trwałe nie pobierają danych osobowych ani informacji poufnych z urządzeń końcowych Użytkowników.
5. Serwis wykorzystuje również pliki „cookie" pochodzące z Serwisu oraz zewnętrzne.
6. Pliki „cookie" pochodzące z Serwisu służą do utrzymywania sesji zalogowanego Użytkownika w Serwisu i jego uwierzytelniania na każdej podstronie, co powoduje, iż Użytkownik nie musi wpisywać loginu i hasła na każdej podstronie Serwisu. Pliki te służą również do audytu oglądalności oraz do analiz i badań, a w szczególności do tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zidentyfikować sposób korzystania przez Użytkowników z Serwisu, co
umożliwia udoskonalanie jego struktury i zawartości.
7. Pliki „cookie" zewnętrzne zbierane się w celu gromadzenia ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem między innymi narzędzi analitycznych Google Analytics.
8. Zbieranie plików „cookie" nie powoduje żadnego niebezpieczeństwa dla urządzeń końcowych Użytkowników Serwisu. W szczególności za pośrednictwem tych plików nie jest możliwe przedostanie się do urządzeń końcowych Użytkowników wirusów lub innego złośliwego lub niepożądanego oprogramowania. Użytkownicy powinni mieć na uwadze możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików „cookie" do urządzeń końcowych poprzez odpowiednie skonfigurowanie swojej przeglądarki. Niemniej jednak wyłączenie lub ograniczenie stosowania plików „cookie" może spowodować, że niektóre funkcje Serwisu będą niedostępne lub mogą nieprawidłowo funkcjonować.
9. Jeżeli nie chcesz, by pliki „cookie” były przechowywanie w Twoim urządzeniu, możesz w każdej chwili zmienić ustawiania przeglądarki internetowej w taki sposób, aby blokowała ona niektórym bądź wszystkim serwisom ich przechowywanie lub by za każdym razem powiadamiała Cię, gdy serwis internetowy chce zapisać na Twoim urządzeniu taki plik.
10. W każdej chwili możesz także usunąć pliki „cookie”, które już zostały zapisane na Twoim urządzeniu.
11. Zarządzanie plikami „cookie” różni się w zależności od przeglądarki internetowej z której korzystasz. Użytkownik może zmienić ustawienia popularnych przeglądarek internetowych w zakresie stosowania plików „cookie" korzystając z poniższych zaleceń:
11.1. Internet Explorer - https://support.microsoft.com/pl-pl/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies,
11.2. Mozilla Firefox - https://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka
11.3. Google Chrome - https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl